prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

Kontakt

Kontakt (2)

PARKING TIM d.o.o.

Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000  Rijeka, 
HRVATSKA

 

Tel.(centrala):  +385 (0) 51 688 400
   Fax.: +385 (0) 51 688 402

  2PT-mailovi-info 

       UPRAVLJANJE POSLOVNO-STAMBENIM ZGRADAMA

              E mail upravljanje zgradamaparkingtim         

        MARKETING - PARKING TIM 

             2PT-mailovi-market   

           GRAD DUBROVNIK - Opća bolnica Dubrovnik
 GSM: +385 (0) 91 20000 42

Tel.: +385 (0) 51 688 400
Fax.: +385 (0) 51 688 402
                       PTsite-mailoviDU 

 

Trgovački sud u Rijeci pod MBS: 070092256, OIB: 13318840187, Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. 
IBAN: HR4224840081135058479, SWIFT CODE: RZBHHR2X

UpravljanjeBAN002

KancelarBar 980x200 004